Turgutlu Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK NEDİR?

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeler içeren bir tanı grubudur.

YGB TANI GRUBU NELERİ KAPSAR?

 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Asperger Sendromu
 • Rett Sendromu
 • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
 • Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu(OSB); doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, bireyin sosyal iletişimini, dil gelişimini ve dış dünyayı algılamasını etkileyen nörogelişimsel bozukluktur.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuğunuz;

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa ya da çok kısıtlı göz teması kuruyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor, yanından uzaklaşınca fark etmiyor, sizi aramıyorsa,
 • İşaret ederek gösterdiğiniz bir şeye bakmıyorsa,
 • Taklit etmiyorsa ya da çok sınırlı taklit becerisi varsa,
 • Parmağıyla işaret ederek istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Sallanmak, çırpınmak, parmak uçlarında yürümek gibi hareketleri varsa,
 • Dönen nesnelere karşı aşırı ilgi duyuyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa bir hastaneye başvurmanız ve çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu açısından değerlendirilmesini istemeniz gerekebilir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ NEDİR?

Günümüzde otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu nedenle otizme spektrum bozukluğu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

EN SIK SORULAN SORULAR

 1. Çocuğumda Otizm Spektrum Bozukluğu olduğunu ne zaman anlarım?
 2. OSB belirtileri 3 yaşından önce gözlenmeye başlamaktadır. OSB tanısı 12 aylıktan itibaren konabilir. Erken yaşta tanı konması, bir an önce eğitimin başlaması açısından önemlidir.

 3. Otizm Spektrum Bozukluğunun Tedavisi Var mıdır?
 4. Otizm spektrum bozukluğunun ilaçla tedavisi bugün sahip olunan bilgilerle mümkün değildir. Ancak otizmde kullanılan ilaçlar daha çok otistik bireylerde görülen hiperaktivite, saldırganlık, yeme sorunları gibi durumlara karşı kullanılır.

  OSB belirtileri erken yaşta başlanılan yoğun eğitim desteğiyle azaltılabilir ve yeni beceriler kazandırılarak davranış sorunları ortadan kaldırılabilir. Otizmin tedavisi konusunda yapılan birçok çalışmanın sonucunda en iyi tedavinin eğitim olduğu anlaşılmıştır. Doktorların yazdığı ilaçlar da dâhil olmak üzere diğer tüm yöntemler çocuğun eğitimini desteklemek için kullanılır. Bu nedenle, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, bunun yanında erken, yoğun ve sürekli özel eğitim şarttır.

 5. Özel Eğitim Nedir?
 6. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

 7. Özel Eğitimin Amacı Nedir?
  • Öğrenmeye hazırlık becerileri kazandırmak
  • Temel becerileri geliştirmesine yardımcı olmak
  • Davranış problemlerini azaltmak
  • Konuşma gelişimine katkıda bulunmak
  • Günlük yaşama uyumu kolaylaştırmak
  • Bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini desteklemek
  • Çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmak
 8. 5) Özel Eğitimin Önemi Nedir?
 9. Yaşamın ilk beş yılı, beynin en hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Dolayısıyla, özellikle de 5 yaşından önce alınan yoğun erken özel eğitim, OSB olan çocukların gelişimi için çok önemlidir. Bu özellikleri karşılayan özel eğitim hizmetleri alan çocukların yarısına yakınının sosyal ilişkilerinin geliştiği, iletişim becerilerinin arttığı ve tekrarlayıcı davranışlarının azaldığı bilinmektedir. Ayrıca eğitimlerini diğer çocuklarla birlikte örgün eğitim sistemi içinde sürdürebildiği görülmektedir.

  Özel eğitimin yoğun ve kesintisiz olması çok önemlidir. Ailelerin de eğitime katılması şarttır. Aileler, öğretmenler ve uzmanlar tarafından çocuğa öğretilen becerileri evde de öğretmeye devam etmeli ve bu konuda eğitime destek vermelidir.

Ergenekon Mh. Hüdavendigar Sk. No:68 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Selvilitepe Mh. Toprak Sk. No: 7 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Telefon
WhatsApp