Misyon ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda;

Empati Özel Eğitim Merkezleri olarak;

Öğrencilerimize gerekli olan öz bakım becerilerini, günlük ve toplumsal yaşam becerilerini, dil ve konuşma ile alternatif iletişim becerilerini, okuma ve yazma becerilerini, sosyal becerileri, bedensel becerileri, doğru davranışsal becerileri kazandırmak ve bu becerileri gerçekleştirebileceği uygun ortamlar ve materyaller oluşturmak,

Öğrencilerimizin öncelikli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek çok yönlü olarak süreç takibini yapmak,

Bütün öğrencilerin kapasiteleri doğrultusunda özel eğitim yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrenmelerini ve eğitimlerini sağlamak,

Öğrencilerin mutlu, öğrenmeye istekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak

Veli eğitimi çalışmalarıyla velilerin eğitim sürecine katkılarını sağlamak,

Ailelerimize ve öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak,

Öğrencilerin gereksinimlerine yanıt verebilecek beceriler kazandırmak

Evrensel değerler ve Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, günümüzde en büyük değer olan bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmeleri takip etmek sureti ile ;

  • Benlik saygısı gelişmiş,
  • Etkin iletişim becerilerine sahip,
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olan,

Kısaca ; bireyin kendini gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak için her türlü çalışmaları yapmak için varız …

Vizyonumuz

Özel gereksinimli bireylerin erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Ergenekon Mh. Hüdavendigar Sk. No:68 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Selvilitepe Mh. Toprak Sk. No: 7 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Telefon
WhatsApp