Turgutlu Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı

Öğrenme; bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren ve yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.

Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemelidir. Öğrenme sürecinde yer alan, bireyin öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.

Öğrenme süreci sırasında, bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenmenin etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde Özgül Öğrenme Güçlüklerinden bahsedilir. Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG); organik bir nedene bağlı olmaksızın bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekasına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olması olarak tanımlanabilir.

Öğrenme güçlüğü, Disleksi olarak da bilinen çocukların yaşıtlarına oranla daha zor öğrenmelerine neden olan bir rahatsızlıktır. “Özgül Öğrenme Güçlüğü” yerine “Özel Öğrenme Güçlüğü”, “Özgül Öğrenme Bozukluğu”, “Öğrenme Bozukluğu”, “Öğrenme Güçlüğü” gibi terimler de kullanılabilmektedir. Tedavisi mümkün bir durumdur.

Özgül Öğrenme Güçlüğünün nedenleri henüz tam olarak bilinmemekle birlikte; çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin rol oynadığı, biyolojik temele dayanan ve nörogelişimsel tanı alan yapısal bir bozukluk olduğu düşünülmektedir.

İlkokul çağına gelmiş bireylerin daha çok yavaş okuma, okuyamama, eksik ya da yanlış okuma ve etkili bir şekilde okuyamama gibi problemleri ile ortaya çıkmasıyla tanılanan bir süreçtir. Okul öncesi dönemde özgül öğrenme güçlüğünü saptamak daha zordur. Okul öncesi dönemde olan bireyin;
 • Konuşma ve telaffuzun gecikmesi,
 • Eşyaların isimlerini hatırlamada güçlük,
 • Kavram gelişiminin zayıf olması (büyük-küçük, kalın-ince gibi kavramları anlayamaz, karıştırır)
 • Motor gelişimin yavaş olması
 • Bisiklet sürmek gibi koordinasyon gerektiren faaliyetlerde zorluk çekme,
 • Hecelerin yerini değiştirme,
 • Renkleri, sayıları öğrenmede güçlük,
 • Yaşına ve gelişim dönemine uygun kelime dağarcığına sahip olmama gibi durumlar gözlemlendiğinde özgül öğrenme güçlüğü ilk akla gelen problemlerden biri olmalıdır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı konulabilmesi için iki şart söz konusudur:

 • Bireyin akademik başarısında belirgin düşüklük.
 • Bu durumun aşağıdakilerle açıklanamaması:
  • Görme, işitme sorunları
  • Yetersiz eğitim
  • Sosyoekonomik sorunlar (düşük gelirli aile, kalabalık ev ortamı vb.)
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Depresyon, Kaygı Bozuklukları
  • Zeka Geriliği: Özgül öğrenme güçlüğünde genel bir zeka geriliği olmaması gerekir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocuk;

 • Normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahiptir.
 • Duyusal bir kusuru yoktur.
 • Psikiyatrik ve nörolojik herhangi bir tanı almamıştır.
 • Standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremez.
 • Skolastik becerilerde (okuma, yazma, matematik) belirgin sınırlılıklar söz konusudur.
 • Çoğu şeyi(harfleri, sayıları vb.) ters algılar.

Özgül Öğrenme Güçlüğü ikincil belirtiler ile de kendini gösterebilir:

 • Dinleyememe ve kendini sözel olarak akıcı bir biçimde ifade edememe,
 • Mantık yürütmede zorluk,
 • Kendini organize etme ve planlamada zorluk,
 • Hiperaktivite ya da hipoaktivite,
 • Dikkat ve konsantrasyon sorunları,
 • El-göz koordinasyonu ve motor koordinasyonda zayıflık,
 • Görsel ve işitsel algı sorunları,
 • İpuçlarını değerlendirmede yavaşlık,
 • Mekanda yönelim, yön bilgisi, saat bilgisi (saati okumakta ve çizmekte zorlanma), mesafe ve ölçüm bilgisi alanlarında zorluk
 • Zaman kavramlarını öğrenmede ve kullanmada zorluklar,
 • Zamanı kaliteli kullanamama,
 • Sağ-sol ayırt edememe,
 • Sakarlıklar,
 • Söyleneni çabuk unutma,
 • Ritmik hareket etmede güçlük,
 • Okurken kelimeleri yanlış heceleme, kelime atlama, satır atlama ya da tekrarlama,
 • Ritmik saymalarda (çarpım tablosu gibi) ve sıralı becerilerde zorluklar,
 • Yazarken harf atlama, kelimeyi eksik yazma ya da kelimeye fazladan harfler ekleme,
 • Genellikle hızlı ve bozuk ya da çok yavaş yazma,
 • Okurken ya da yazarken harfleri karıştırma (b yerine d, s yerine z gibi),
 • Çalışma alışkanlığının kalitesizliği,
 • Yaşadığı bir olayı veya bir hikayeyi anlatırken sırasını karıştırma,
 • Matematik ve sayı sembollerini öğrenmede güçlük,
 • Engellenmeye karşı tolerans düşüklüğü,
 • Değişikliğe uyum sağlamada güçlük

gibi belirtilerin tümü görülmeyebilir, ancak bu çocukların zekalarının altında akademik performans göstermeleri ortak özellikleridir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü;

 • Okuma öğrenmede güçlük yaşanması (Disleksi)
 • Yazma alanında güçlük yaşanması (Disgrafi)
 • Matematik alanında güçlük yaşanması (Diskalkuli)

olarak alt tiplere ayrılır. Bu alt tipler, tek başına görülebileceği gibi birkaçı beraber de görülebilir. Özgül Öğrenme Güçlüğü anlamında yalnızca “DİSLEKSİ” sözcüğü de sıklıkla kullanılmaktadır.

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ZEKA GERİLİĞİ DEĞİLDİR! DOĞRU EĞİTİMLE YENİLEBİLİR

Ergenekon Mh. Hüdavendigar Sk. No:68 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Selvilitepe Mh. Toprak Sk. No: 7 Turgutlu / Manisa

0 236 314 15 52

info@turgutluempati.com.tr

Telefon
WhatsApp